Oprichting Stichting Sportkoepel Meppel is een feit!

Meppel – Woensdagavond 17 november jl. heeft het oprichtingsbestuur de statuten van de Stichting Sportkoepel Meppel – onder het toeziend oog van een twintigtal sportverenigingen – getekend. Na een inleidend betoog van bestuurslid Koop de Grouw over de doelstellingen van de Sportkoepel, was het woord aan Berit Mulder, notaris van Varekamp Notariaat uit Dwingeloo, om de toehoorders mee te nemen in de juridische aspecten van de nieuwe stichting. De Sportkoepel is voor en van de sportverenigingen in Meppel. Groei en levensvatbaarheid van de breedtesport stimuleren en een bijdrage leveren aan de verbetering van het sportklimaat in de gemeente Meppel staat hoog in het vaandel van de Sportkoepel. En om dat te bewerkstelligen is zichtbare en actieve betrokkenheid en deelname van de sportverenigingen nodig die lid zijn van de participantenraad. Deze participantenraad adviseert en informeert het stichtingsbestuur van de Sportkoepel over alle aangelegenheden die van belang zijn voor de deelnemende verenigingen en is bevoegd voorstellen voor het toekomstig te voeren beleid van de Sportkoepel te doen. De avond werd afgesloten met de onthulling van de website van de Sportkoepel Meppel en kreeg het bestuur al veel adviezen voor de toekomst. Hiermee was de oprichting van de Stichting Sportkoepel Meppel een feit. Geïnteresseerde sportverenigingen kunnen zich via de website van Sportkoepel Meppel of per email – info@sportkoepelmeppel.nl – aanmelden.

2018-01-31T11:43:34+00:00 31 januari 2018|